Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Pompás meseműhely - "Tehetséggondozás"

 

A Sószobában havonta 2 alkalommal - szerdánként 13:00-14:00- tól "Pompás Meseműhelyt szerveztünk a a gyerekeknek.
Ez egyfajta "Tehetséggondozás", ahol a gyerekek kognitív képességeinek fejlesztése mellett jelentős szerepet kap az EQ fejlesztése is. 

Az adott hónap első alkalmával új mesével ismertetjük meg a gyerekeket. Minden alkalommal más- más módszerrel.
Majd a második alkalommal a  meseélményt népi játékokkal, tárgyalkotással gazdagítjuk 

A „Pompás Meseműhely” célja

- segíteni a gyermeket speciális „tehetségterületének” fejlődését

- a gyermekek IQ és EQ fejlesztése

- a gyermekek kreativitásának fejlesztése

- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit erős oldalának fejlesztése)

- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros és érzelmi – akarati éretlenség)

- megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása

A „Pompás Meseműhely” feladata:

Nevelési feladatok:
- népi gyermekirodalomból és a valóságból merített mesék, témák és történések megjelenítése
- helyes viselkedés szabályainak gyakorlása
- konfliktushelyzetek feloldása konfliktuskezelő képesség fejlesztése – kompromisszumkötés lehetőségének megismerése
- hátrányos helyzetek esetleges kompenzálása
- a tv-videó tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitás ellensúlyozása

Képességfejlesztés :
- a gyermeki aktivitás serkentése
- az ön- és emberismeret gyarapítása
- a fantázia kibontakoztatása
- az önálló rugalmas /flexibilis/ gondolkodás fejlesztése
- a nagy és finommozgás a testkép, testtudat a hallás -látás percepció fejlesztése
- a beszédkészség a hangképzés a beszédtisztaság, kifejezőképesség /hangsúly, árnyaltság/ fejlesztése
- a kommunikációs képességek eszköztárának verbális illetve- nonverbális képességek fejlesztése
- tér és időérzék fejlesztése

A „Pompás Meseműhely” módszeri

A hagyományos módszereket /előadás, mesélés, bemutatás, szemléltetés, beszélgetés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, stb./ kiegészítik a „Pompás Módszertan” ajánlásai /szerepbeléptetés, stb./

A „Pompás Meseműhely” eszközei

Mesélésnél - minden esetben az aktuális meséhez igazodik /mesetérkép, mesekártya, kendők, koronák, stb.
A meseélmény gazdagításánál,  „feldolgozásánál” – labdák, babzsákok, kendők, papírok, színes ceruzás, ollók, ragasztók...

 

 

Múltunk a a tehetséggondozásunkról

2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

 
Mi élménygazdagítunk – a gyerekek “tehetségcsírák” – lehet belőlük majd tehetség is
Kinek mi a feladata ebben?
 - a gyereknek  - feladat iránti elkötelezettség, átlagon felüli képesség, kreativitás
 - a pedagógusnak – hogy tudja támogatni, hová irányítja, segíti őt ebben
 - a szülőnek  - aktívan részt vesz-e benne, hogy segíti gyermekét?

Mi ennek a folyamatnak az első lépcsője vagyunk, és nemcsak rajtunk múlik, hogy ki hogyan jut tovább.

Mi ehhez adjuk:
- szakértelmünket, tapasztalatunkat, elhivatottságunkat, időnket
- külön foglalkozások /”Bogárháton bemutató foglalkozások, séták, csoportokban differenciált feladatadás, stb.
- lehetőséget adunk, hogy a családok is részt vegyenek ebben /közös programok – barkácsoló délutánok, kirándulások – 4évszak 4 túra….-   

Hogy történik a részt vevő gyermekek “kiválasztás”?
Arra törekedtünk, hogy nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső óvodapedagógusi megérzéssel, megfigyeléssel „mindent észrevegyünk” a gyermekek megnyilvánulásaiban, viselkedésében.
A kiválasztott gyermekeket nem csak a csoportjukban, hanem külön gazdagító foglalkozás keretében is fejlesztetjük.    

Minden nevelési évben sok nagycsoportos korú gyermek kap lehetőséget, hogy részt vegyenek valamilyen foglalkozáson.
Az előzetes felmérések, megfigyelési naplók alapján lesz olyan gyermek, aki „csak” a mozgásfejlesztésre, vagy a kézműves foglalkozásokra, vagy a drámapedagógiára vagy pedig a környezet megismerésére jár majd. A „kicsit” jobb képességű gyerekeknek továbbra is lehetősége lesz több, ill. valamennyi foglalkozáson részt venni.
 Tapasztalatainkat a következő nevelés év végén összegezzük és a következtetéseket levonva folytatjuk a működésünket.

 Foglalkozásaink szervezésével az a koncepciónk, hogy a gyermekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amelyekkel a közeljövőben nem foglalkoznának.
A csoportban nem utolsósorban egymásra találhatnak a hasonló érdeklődésű gyermekek.

 A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze.

Tapasztalataink azt bizonyították, hogy leghatékonyabban az 57 éves korosztály fejleszthető ilyen keretek között. A túl korán történő kiemelés a gyermekek
képességeit korlátozhatja. A gazdagító foglalkozások továbbá akkor hatékonyak, ha kis létszámúak. Tapasztalataink alapján tevékenységi területenként ez is változó.
Így pl. ideális csoportlétszám a kézműves foglalkozásokon maximum1014 főt jelent, a mozgásfejlesztésen, drámapedagógiai játékokon és a környezeti foglalkozásokon max.16-18 főt.  A közösségben ekkor még lehetőség nyílik társakra lelni, de a közösségi élet szabályait is megtanulhatják a gyermekek (együtt tevékenykedni, dolgozni, erőszakmentes vitát kezelni stb.).
Élménygazdagító foglalkozásainkat hetente egyszer tartjuk heti váltásban ebéd után, kb.45 perces időtartamban az óvoda nagyméretű tornatermében, ami valamennyi feltételnek megfelel.
Ettől eltérhetnek azok a speciális foglakozások, amelyek az óvodán kívül történnek, és különlegesebb szervezést igényelnek. /Ezekről a lehetőségekre az érintettek időben tájékoztatást kapnak – óvodapedagógusok, szülők, stb./

Ebben a nevelési évben is az óvodapedagógusok javaslata mellett fontosnak tartjuk a szülők korrekt tájékoztatását, beleegyezését is.A gyermekek teljes személyiség fejlesztését célozzuk meg. A tervezett foglalkozások tematikája egymásra épül, egymást kiegészítik.

A „Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány” egyik fő feladata, hogy ezt a „Pompás Mesekör" csoport munkáját támogassa.
Céljaink elérését szakemberek segítik: különböző területeken szakvizsgázott óvodapedagógusok /pl. óvodai környezeti nevelő, drámapedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, stb./.
 További lehetőséget ad pl. az igényesen megszervezett erdei óvodáztatás is.
Célunk volt, hogy olyan helyszínt találjunk erre, ahol ezt maradéktalanul meg tudjuk valósítani - legyen megfelelő szállás és programlehetőségek is.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján állítjuk össze pl. a nyári táborban részt vevő gyerekek számára a programot, mely nemcsak kiegészíti, de tovább is fejleszti azt.
Az előző évbekben Katalinpusztán az erdei iskolában táboroztunk, nagyon jó körülmények között. Itt több gyerekek is tudtunk nemcsak táboroztatni, de igényes programmal is gazdagítottuk élményeiket, ismereteiket.

Célja: Gyerekek táboroztatása – szabadidő hasznos eltöltése – tehetséggondozás

Feladata: A kiválasztott helyszínen igényes program biztosítása számukra, a helyi lehetőségek figyelembe vételével.

 • Kielégítjük a gyermek szükségleteit (megismerési, elfogadottsági, alkotási,

biztonsági).

 • Ösztönözzük motivációjukat, kíváncsiságukat és kreativitásukat.
 • Bevonjuk a problémáinak megoldásába.
 • Erősítjük a személyiségüket, hogy vállaljanak vezető szerepet.
 • Tovább fejlesztjük a gyerekek erős oldalát, ill. a gyenge oldalukat erősítjük.
 • Megfelelő érzelmi légkör alakítunk kialakítása.
 • Erősítjük a terhelhetőségüket – biztosítjuk a regenerálódást.

A gyermekcsoportot kísérő óvodapedagógusok - négyen - a programok lebonyolítása mellett vállalják a gyerekek szakszerű gondozását is.

 

Az óvodában használt eszközök egy részét nyertes pályázatokból tudjuk finanszírozni, melyeket a „Deák Ovi gyermekeiért Alapítvány” vállalt fel. Ezen kívül több dolog beszerezhető, ha a gyermekekkel közösen, a szülőket bevonva a környezetünkben lévő „hulladékokat” összegyűjtjük, pl.: anyagok, fonalak, gyapjú, rafia, drótok stb.

Ahhoz, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson,

olyan gazdag kelléktárra van szükség, melyből bátran és bőven válogathatnak tevékenységeik során. A különböző tevékenységi területekhez próbálunk olyan

eszközöket is biztosítani, amelyekkel a mindennapok során csak ritkán találkozhatnak.

 • Ábrázoláshoz, kézimunkához, művészi tevékenységek gyakorlásához változatos,

jó minőségű írószerek, rajzeszközök, festékek, pasztellkréta, üvegfestékek, különleges rajz-és kartonpapírok, dekortermékek, művész - agyag, fonalak, anyagok, formavágó gép stb. áll a gyerekek rendelkezésére.

 • Megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz, nagyítók, mikroszkóp, távcsövek,

fényképezőgép nyújtanak segítséget.

 • A nagyvilág megismeréshez, természeti környezetünkben való kutakodáshoz

földgömböt, térképeket, könyveket, PC-t, projektort, CD-ket használhatnak

a gyerekek.

 • Logikájuk, gondolkodásuk, képességeik fejlesztéséhez változatos fejlesztő

játékok állnak a rendelkezésükre.

 • Improvizációhoz, dráma- és szerepjátékhoz, bábozáshoz különböző színű

és méretű anyagokat, szőnyegek, jelmezeket, fej- kesztyű- és ujjbábokat, paravánt vehetnek igénybe.

 • Mozgásfejlesztéshez az óvodánk tornatermének gazdag kelléktára áll a rendelkezésre, olyan speciális eszközökkel, mint pl. „mozgáskotta”., ill. nem „hagyományos eszközök”, felmosórongyok, papírok, „tappancsok”, stb.

 

A programot pályázati forrásokból- eszközök beszerzésére-, szülői támogatásból, és önkéntes munkából tudjuk működtetni.

A „Pompás Mesekör” munkájában részt vevő szakemberek, pedagógusok önkéntesen vállalják és látják el a feladatot.

Csoportjaink

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41