Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány

Alapítvány neve: „Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány"

Alapítvány Székhelye: 1041. Budapest Deák Ferenc utca 95.

Önálló jogi személy, Nyílt Alapítvány

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány
- céljai:

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek
neveléséhez, akik fontosnak tartják egészségük védelmét, test-lelki- harmónia megvalósítását, a természet védelmét, a környezettudatos
szemléletet. Lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Deák Oviban folyó - a szülői és nevelői közösség által
meghatározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosításához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakításához.

- tevékenysége:

Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak
vásárlása

Természetjáró programokhoz szükséges közlekedési költségek támogatása

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása

A szülők számára gyermekneveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása,
mely előadásokon való részvételt az alapítvány ingyenesen biztosítja.

A kötelező óvodai ellátáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
támogatása.

Különböző pályázatokon való részvétel, melyek segítségével a tárgyi feltételek javítása,
beszerzése válik lehetővé

  1. A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány induló vagyona

Az Alapítók által az alábbi táblázatban részletezetten rendelkezésre bocsátott összesen 200 000 azaz Kettőszázezer Ft, melyet kötelesek jelen
Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány pénzforgalmi számlájára teljesített átutalással megfizetni.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány további vagyonát képezik:

  • természetes és jogi személyek felajánlásai, adományai;
  • a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványhoz csatlakozók által adott vagyon;
  • a befektetett alapítványi vagyon kamatai.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre fordított támogatás formájában, valamint a
Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.

Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottakat

is foglalkoztathat.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel a
Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány céljainak elérése érdekében. A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány nyitott, bármely bel- és külföldi,
természetes és jogi személy csatlakozhat, ha a Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és

az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

A Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány bankszámlája fölött a kuratórium elnöke rendelkezhet. Az Kuratórium az alapítvány alkalmazottjának
képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét..

 

 

Csoportjaink

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41