Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

 • DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával!
 • Örökös Zöld Óvoda
  Örökös Zöld Óvoda
  cím büszke tulajdonosai vagyunk
 • Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás
  nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek támogatására

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Bemutatkozunk.

Kedves Szülők!Jó szívvel ajánljuk e néhány soros bemutatkozást az Újpesti Deák Óvodáról mindazon szülőknek,

akik szeretnének megismerkedni velünk, illetve az óvodánkban folyó nevelő munkával.

Óvodánk 200 férőhelyes, 1985–ben épült. Egyedi tervezésű mind külsőleg, mind – az épületet hangulatosabbá tevő – belső átriumos

megoldás tekintetében. Az intézmény kétszintes, a felső szint rámpával közelíthető meg.

Az óvoda körül hatalmas kert található sok növénnyel, hatalmas fákkal, egy mesterséges tóval, foci pályával, pancsolóval és árnyékolt

homokozókkal.

Speciális vállalásunk – mozgássérült gyermekek integrációja – következtében kimagaslóan jó óvodánk mozgásfejlesztő eszköz ellátottsága,

melyek mobilizálhatók, úgy a csoportszobákban, mint az udvaron is használhatók.

Programunk célja, olyan pedagógiai rendszer működtetése, amely alkalmazkodik az óvodáskorú gyermek egyéni sajátosságaihoz és elősegíti

a gyermek egészséges fejlődését. Mind az ép, mind a speciális fejlesztést igénylő gyermek számára lehetőséget kívánunk adni egymás

megismerésére és elfogadására.

Feladataink:

 • Egészséges életmód kialakítása (a gyermekek gondozása, testi – lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése)
 • Érzelmi nevelés és szocializáció (a gyermek megismertetése önmagával, lehetőségeivel, korlátaival)
 • Értelmi fejlesztés és nevelés (a spontán és az irányításban szerzett ismeretek feldolgozása és rendszerezése)

Hangsúlyozott pedagógiai elveink:

 • Az érdeklődés, kíváncsiság és tudásvágy felkeltése és az erre alapozott ismeretek átadása
 • A játék, mint alapvető tevékenység előtérbe állítása a nevelés minden területén
 • Empátia, tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadására irányuló képesség kialakítása
 • A családi nevelés elsődlegességének hangsúlyozása és az arra épülő kiegészítő nevelő munka.

Csoportjaink vegyes életkorúak, mely családias légkört biztosít. A testvérek, barátok együtt lehetnek. A negyedik évre óvodánkban maradó gyerekeknél sincs szükség csoportváltásra. A foglalkozások tervezésekor nem az életkor, hanem a gyerekek egyéni fejlettsége a meghatározó szempont.

Kiemelt nevelési területek:

 • Mozgásnevelés
 • Környezetünk megismerésére nevelés
 • Anyanyelvi nevelés
 • Tehetséggondozás

Hagyományaink:

 • Zöld napok megtartása projektek keretében: Ősz köszöntő nap, Állatok Napja, Víz Napja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, „Zöld Ovi” foglalkozások
 • Születésnapok megünneplése
 • Évi egy alkalommal kirándulás az egész óvoda részvételével
 • 4 évszak 4 túra (családokkal közösen)
 • Hagyományos ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák Napja, Magyar Népmese napja, Évzáró

Az óvoda egyéb szolgáltatásai: Úszásoktatás, Labdajáték – foci, Rocky, karate, néptánc, hittan

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását utazó gyógypedagógus segíti.

A BTMN vagy egyéb fejlesztést igénylő gyermekek ellátását gyógytestnevelő, logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti. 

Nevelőtestületünk minden tagja szeretettel és felelősséggel neveli a rábízott gyermekeket. Munkánk mozgató rugója az az öröm, melyet a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése jelent.

Törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására és a nevelés hatékony megvalósítására. Nevelőmunkánk eredményeként a hozzánk járó gyermekek óvodás éveik alatt számos pozitív élménnyel, tapasztalással és széles körű ismeretanyaggal gazdagodnak

 

 Óvodai előjegyzés a 2022/2023-as nevelési évre április 25-29-ig 8.00-tól-16.00 óráig.

 

Az Újpesti Deák Óvoda nevelőtestülete

 

Óvodánkról

Örökös Zöld Óvoda
2019 óta
Az Örökös Zöld Óvoda büszke cím tulajdonosai vagyunk.
Tehetséggondozás
Tájékoztató a csoportról, a tehetséggondozásunkról
2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

Csoportjaink

Deák Óvoda a térképen

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41