Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

 • DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával!
 • Örökös Zöld Óvoda
  Örökös Zöld Óvoda
  cím büszke tulajdonosai vagyunk
 • Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás
  nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek támogatására

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Pompás Mesés Óvoda lettünk

 

A csodálatos HÁRMAS meseszám - „Pompás Mesés Óvoda” lettünk

Az egyik kedves mesekezdő formulánk egy kérdés a gyerekek felé.
Hogy érkeztetek ma az óvodába?
„... Aranyló Nappal... Ezüstlő Holddal... vagy Gyémántos Csillagokkal?...”

Büszkén adjuk hírét, hogy 2022. január 25-től az Újpesti Deák Óvoda már nem csak „Újpest Gyermekeiért” intézményi díjazottjai, valamint az „Örökös Zöld Óvoda” cím tulajdonosai, de az országban harmadikként „Pompás Mesés Óvoda” cím gazdái is lettünk.

Óvodánk 1985-ben épült Újpest központi helyén.
Egyedi tervezésű- mind külsőleg, mind belső̋ megoldások tekintetében.180 férőhelyes, jelenleg  hét csoporttal működik.
Speciális vállalásunkként kiemelt szerepet kap a:

 • Mozgásfejlesztés
 • Környezeti nevelés
 • Anyanyelvi nevelés

Az óvodai nevelés gyakorlata mindig érzékenyen reagált a környezet igényeire, a változásokra, azok szükségességére, így mi is.
Programunk is ezt tükrözi, aminek egyik sajátossága, hogy azt nevelőközösségünk készítette.
Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük, és alapnak tekintsünk a magyar óvodapedagógia értekéit, illetve azt kiegészítjük a megfelelő̋ és elégséges szakirányú ellátással.
Óvodánk minden dolgozója elkötelezetten törekszik a nyugodt, derűs légkörben történő gyermeknevelésre, amely során a pedagógus szakértelmével, mintaadásával biztosítja a gyermek számára szükséges tevekénységeket.
Óvodapedagógusaink jól képzettek, folyamatosan törekednek a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának kidolgozására, átvételére.
Hisszük és valljuk, hogy óvoda nem létezhet mesemondás, mesehallgatás nélkül, hiszen ezek a gyermek belső világának alapjai. Az óvodában, ami az eleven szóbeliség terepe, és ahol a szeretetteljes bánásmódhoz a beszédes légkör is hozzátartozik, a gyakran mondogatott mesék, a kedves hangulatú versek, az eljátszott dallamos mondókák, a mesejátszás és bábjáték, a játék, a közös alkotás élménye kiemelt helyet foglalnak el mindennapi életünkben.
Gyermek és óvoda nem létezhet mese nélkül.
Fontos, hogy műmesékkel, kortárs mesékkel magyar és más népek népmeséivel is megismertessük a gyermekeinket.

Mindenki óvó néni napi szinten mesél a csoportjának – bátorodunk, hogy a népmesét fejből, ne csak elmondjuk, de örömmel is meséljünk és ahhoz keressünk énekes és mozgásosjátékot, és alkotási lehetőséget is.   Jól működő munkaközösségünk gyűlésein segítséget is adhatunk egymásnak, megosztjuk egymással jó gyakorlatainkat.
Személyesen de szükség szerint online is.

Ezeket gondosan válogatjuk az aktuális időszaknak megfelelően.
Mint „Örökös Zöld Óvoda” kiemelt feladatunk, a fenntartható, értékmegőrző hagyományápolás, hazaszeretetre nevelés, identitás tudat fejlesztése, helyi értékeink megőrzése.  A gondosan kiválasztott népmese ezt is segíti, amit a népi játék, népdal tárgyalkotás színesít, élményekkel tölt meg.    
A „hagyományos és a „Zöld” ünnepeket is a gondosan kiválasztott mesékkel tesszük a gyermekek számára élményszerűvé.
   
Régi hagyományunk, hogy a „Magyar Népmese Napját” saját meseösvénnyel „ünnepeljük”.
Két népmesét választunk, a kisebbeknek és nagyobbaknak.
Lehetőleg az udvaron az u.n. állomásokon különböző feladatokat „oldanak” meg a csoportok, amik az adott mesékhez igazodnak.
Térkép segítségével kell tájékozódni, amiben az óvó néni segít, ha kell.
Ha illendően köszöntek a gyerekek, akkor megtudhatják, hogy az adott helyszínen milyen mozgásos, gondolkodtató vagy ügyességi játékok játszhatnak.
Így lesznek a gyermekeink a „Deák Óvoda mesehősei”, amiről kártyát kapnak és hazavihetnek.
2021 októberében a Duna TV „Családbarát” műsorában is szerepeltünk ebben a  témában.

A „Tehetséggondozás” is fontos helyet kap éves munkánkban.
A „Pompás mesekör”-ben havonta egy népmesével ismertetjük meg a kiválasztott gyermekeket. A mese megismertetése után élménypedagógiai játékokkal és tárgyalkotással, vagy „mesefejtés” gazdagítjuk a gyermekek meseélményét

 1. februárjában óvodapedagógusaink egyszakmai napon vett részt, amit a „Pompás Napok” csapata Kormos Rebeka és Dr. Deák-Zsótér Boglárka tartott. Itt ismerkedhettünk meg először kollektíven ezzel a módszertannak, inspirálódhatottunk.

Ennek hatására 2021. októberében „Pompás Nagykövetünk” Juhászné Rusai Éva  nevelés nélküli munkanap keretében, mint „Jó gyakorlat” megmutatta, hogy mire jó a mesetérkép, hogy segíti ez a mesélést. „Interaktív” mesélés is volt, az „Aranypálca” c. népmesét játszhatták el az óvó nénik, majd  játékfűzés, közös gondolkodás  volt, hogy milyen énekes játék, mondóka, stb. illik ehhez a meséhez és melyik részéhez.

Lépcsőházunkat is mesetérképek, meséből vett részletek díszítik.
A gyerekek ezeket szívesen nézegetik, beszélgetésre, mesélésre ösztönzik őket.
Minden csoport kapott egy „mesekártya” csomagot, ami nemcsak a mesélést segíti, de jó
gyakorlatként az egyéb fejlesztő hatásait is megosztjuk egymással.

A pandémiás időszakban sem engedtük el a népmeséket. Megkerestük azokat a lehetőségeket, hogy online formában meséljünk, mesét küldjünk, alkotásra, játékra ösztönözzük a családokat.

A nyári táborunkat Katalinpusztán tartjuk. Különlegességünk, hogy nemcsak a jelenlegi óvodásaink jöhetnek, de a „régi” óvodásaink is, akik már kisiskolások.
Számunkra ez egyfajta nyomon követési lehetőség is.
A hely lehetősége, hogy a környezeti nevelés és a mesélés egységet alkosson.
Itt is naponta  két mesét hallhatnak a gyerekek. Egyet az óvodás csoport és egyet az iskolás csoport. Ezekhez a mesékhez tervezzük meg a nap többi programját is.
Ilyen pl. a „Kincskeresés”, „Számháború mesésen”, „bunker építés”, stb.

Óvodánkba a Károli Gáspár Református Egyetem óvodapedagógus hallgatói közül páran nappali képzés kereténen szakmai gyakorlatra járnak.
Velük is igyekszünk ezt a módszert és a mesélés örömét megismertetni.
   
A nevelőtestület egy szakmai napra megy Ócsára 2022-ben Ócsára, ami tovább segíti, hogy elköteleződjünk a népmesék és a Pompás Napok módszertana iránt. 

Örülünk, hogy a Pompás Napok csapatával egymásra találhattunk, és képzéseik, szakmai tanácsolásuk által még színesebb mese-módszertani palettát ismerhettünk meg.
A mesék segítségével olyan értékeket adhatunk útra valónak gyermekeinknek és rajtuk keresztül a családjaiknak is, ahol az igazság, hűség, bölcsesség és kitartás mindig jutalommal jár.
Még sok-sok szép, izgalmas népmese vár bennünket, amikben a jó győz, mert elindul és megvívja a csatáit ha kell, segít, tanul, tanít.
Szeretnénk óvodásainknak és a családjaikat is, megmutatni a mese varázslatos erejét, bölcsességét, értékét, amikkel mi magunk is gazdagodhatunk.

A napokban egy szülő érdeklődött arról, hogy mit is jelent a „Pompás Mesés Óvoda” cím.
Miután megkapta a kért tájékoztatást így foglalta össze a hallottakat.
„Értem, akkor ez olyan, mint egy Michelin csillag.”

Köszönjük:
- a Pompás Napok alapítóinak a folyamatos segítséget, támogatást,
- az Újpesti Deák Óvoda  vezetőjének, óvodapedagógusainak, akik értőn, szertettel adják tovább a meséket,
- gyermekeinknek, akik meghallgatják ezeket a meséket,
- az óvoda valamennyi dolgozójának, akik segítenek minket céljaink elérésében,
- Fenntartónknak, akik elismerik munkánkat
- a helyi médiának, akik felvették és megosztották ezt a „Pompás Napunkat”

Óvodánkról

Örökös Zöld Óvoda
2019 óta
Az Örökös Zöld Óvoda büszke cím tulajdonosai vagyunk.
Tehetséggondozás
Tájékoztató a csoportról, a tehetséggondozásunkról
2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

Csoportjaink

Deák Óvoda a térképen

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41